Εντοπισμός κωδικού

Επιλογή κατασκευαστή

Land & Range Rover SVO

Κωδικός Δείγματος: 662

Αριθμός Μοντέλο Έτος Θέση
1
- - Το εύρος των κωδίκων 661-679 σχετίζεται με τις γενικές οικογένειες χρωμάτων. Όλες οι ειδικές παραγγελίες χρωμάτων που επιλέγονται από πελάτες, που δε συμπεριλαμβάνονται στις υπάρχουσες αποχρώσεις της Land Rover, κωδικοποιούνται με αυτόν τον τρόπο. Πχ. Ένας πελάτης που έκανε ειδική παραγγελία το όχημά του για να ταιριάζει στην απόχρωση με το κλασσικό μπλε της Ferrari θα φέρει τον κωδικό 662. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το Land Rover δεν παράγει πρότυπα χρώματος καθώς θα χρειαζόταν μεγαλύτερο δείγμα πελατών