Αναζήτηση Συστημάτων CT

Το PPG System Finder σας βοηθά να προσδιορίσετε τα συστήματα βαφής DELFLEET ONE® που ανταποκρίνονται καλύτερα στις πιο κοινές απαιτήσεις για την επισκευή και την ανακαίνιση επαγγελματικών οχημάτων.

Για πιο προχωρημένες τεχνικές ή εμπορικές πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

13
15
17
9
17
10
13
15
7

22
20
22
22
22
13
21
22

15
22
6
14
12
15
15
17

Epoxy

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F490X
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F490X Epoxy Compliant
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

HS Epoxy

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F39XX
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Multisubstrate

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F8940
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F8940 Multisubstrate Compliant
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

High Build Primer

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F333
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Wet-on-Wet

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F491X
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Primer Surfacer

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F392
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

High Performance Wash - High Build Primer Surfacer

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F8965
 2. Αστάρι: F392
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

High Performance Wash - 2K Wet on Wet Compliant

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F8965
 2. Αστάρι: F491X
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Wash Primer Base - High Build Primer Surfacer

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F393
 2. Αστάρι: F392
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Wash Primer Base - 2K Wet on Wet

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F393
 2. Αστάρι: F491X
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Sealer

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F398
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (2)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Plastic Adhesion Promoter - High Build Primer Surfacer

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: D820
 2. Αστάρι: F392
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Plastic Adhesion Promoter - 2K Wet on Wet

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: D820
 2. Αστάρι: F491X
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F333 High Build Primer Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Plastic Adhesion Promoter

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: D820
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Epoxy MS F490

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F490X
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

HS Epoxy MS

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F39XX
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Multisubstrate MS

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F8940
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

High Build Primer MS

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F333
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Wet-on-Wet MS

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F491X
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Primer Surfacer MS

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F392
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

High Performance Wash - High Build Primer Surfacer MS

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F8965
 2. Αστάρι: F392
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

High Performance Wash - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F8965
 2. Αστάρι: F491X
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Wash Primer Base - High Build Primer Surfacer MS

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F393
 2. Αστάρι: F392
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Wash Primer Base - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: F393
 2. Αστάρι: F491X
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Sealer MS

2 - Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F398
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Plastic Adhesion Promoter - High Build Primer Surfacer MS

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: D820
 2. Αστάρι: F392
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Plastic Adhesion Promoter - 2K Wet on Wet MS

3- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: D820
 2. Αστάρι: F491X
 3. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Plastic Adhesion Promoter MS

2- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Adhesion Primer: D820
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος

Epoxy MS F391

2- Stage System

Επίπεδα Συστήματος:

 1. Αστάρι: F391
 2. Τελική Επίστρωση: F80XX
F39XX HS Epoxy Compliant (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1)
Η Ταχύτητα της Διαδικασίας αναφέρεται στο χρόνο της διαδικασίας και στον αριθμό των σταδίων της διαδικασίας βαφής.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη παρέχουν μια πιο αργή διαδικασία με περισσότερα στάδια.
Συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη παρέχουν ταχύτερη διαδικασία με λιγότερα στάδια.

Ταχύτητα Λειτουργίας

Συστήματα που βαθμολογούνται με λιγότερα βέλη μπορεί να προσφέρουν φινίρισμα με περισσότερη ξεφλούδισμα ή/και χαμηλότερη γυαλάδα.
Τα συστήματα που βαθμολογούνται με περισσότερα βέλη θα προσφέρουν πιο λείο φινίρισμα και μεγαλύτερη γυαλάδα.

Εμφάνιση Φινιρίσματος