Δηλώσεις εμπορικών σημάτων

Τα Ceramiclear, Delfleet, Greymatic, Colormobile, Delfleet One, Deltron, Envirobase, Moonwalk, Paintmanager, Bulls Eye Logo, RapidMatch & Bulls Eye Logo, the PPG Logo, Touchmix, the Global Refinish Sysyem και Design, και Cubes Geometric Design αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το Rapidmatch είναι εμπορικά σήματα της PPG Industries Ohio, Inc.© 2022 PPG Industries. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.