Χρωματικά Εργαλεία

Στην PPG αντιλαμβανόμαστε τη σημασία του να είσαι σε θέση να εντοπίσεις και να αναπαράγεις τη σωστή απόχρωση από την πρώτη φορά.

Αυτό υπογραμμίζεται από τις μεγάλες επενδύσεις μας τόσο στην Έρευνα και Ανάπτυξη των εργαλείων χρωματομετρίας μας, όσο και στην παραγωγική διαδικασία, για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχετε εργαλεία χρωματομετρίας παγκόσμιας κλάσης τόσο σήμερα όσο και στο μέλλον. Όλα τα εργαλεία χρωματομετρίας της PPG έχουν σχεδιαστεί για να καταστεί ο εντοπισμός της απόχρωσης καθώς και η ανάμιξή της ταχύτερη και ευκολότερη από ποτέ.

Ανακαλύψτε τη γκάμα εργαλείων που παρέχουμε

 

Εργαλεία για να αναγνωρίζετε πάντα τη σωστή απόχρωση

Εργαλεία για το πρόγραμμα ανάμειξης

Εργαλεία ανεύρεσης συνταγών