Επιστήμη των Αποχρώσεων

Inner_Colour_ColourScience

Και για τον υπεύθυνο φανοβαφείου και για τον ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου, η ποιότητα ταιριάσματος της απόχρωσης της κάθε επισκευής είναι η απόλυτη δοκιμασία του προϊόντος βαφής, και η PPG Refinish υπερέχει σε αυτόν τον τομέα.

Η επιστήμη των αποχρώσεων είναι πραγματικά ο πυρήνας της δουλειάς μας και γνωρίζουμε ότι η ικανότητα να αναπαραχθεί η αυθεντική απόχρωση είναι αυτό για το οποίο οι επισκευαστές προσπαθούν περισσότερο όταν επαναβάφουν ένα όχημα.

Η εξαιρετική ικανότητα της PPG Refinish να αναπαράγει το αυθεντικό χρώμα προέρχεται από 4 σημεία κλειδιά:

Εξαιρετικό Ταίριασμα Αποχρώσεων

Τέσσερα ειδικά εργαστήρια χρωμάτων σε όλο τον κόσμο εξασφαλίζουν ότι όλες οι αποχρώσεις και οι παραλλαγές ταιριάζονται ακριβώς.

Οι δυνατές σχέσεις με τους Κατασκευαστές Αυτοκινήτων εξασφαλίζουν την έγκαιρη συμμετοχή  στο σχεδιασμό αποχρώσεων και στα στάδια παραγωγής για να προσδιοριστεί κάθε παραλλαγή.

Ακριβής Παραγωγή

Όλες οι αποχρώσεις παράγονται σε αυστηρών προδιαγραφών εγκαταστάσεις παραγωγής.

Κάθε παρτίδα ψεκάζεται και ελέγχεται ως προς την απόχρωση για να διασφαλιστεί η συνεπής αναπαραγωγή της.

Τυποποιημένες Τεχνικές Εφαρμογής

Υπάρχει μια συνιστώμενη τεχνική για κάθε μια από τις σειρές προϊόντων μας και αυτές οι τεχνικές χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας από την παραγωγή, τον έλεγχο της ποιότητας, και το ταίριασμα αποχρώσεων μέχρι τους προμηθευτές των εργαλείων χρωματομετρίας και τους πελάτες της PPG.

Πρωτοποριακά εργαλεία χρωματομετρίας

Ο RAPIDMATCH™ X-5 συνδυάζει τον φασματογράφο 5 γωνιών μέτρησης με ένα επιστημονικά φτιαγμένο μαθηματικό αλγόριθμο προσαρμοσμένο για την βιομηχανία βαφής αυτοκινήτων.

Το PPG ENVIROBASE® High Performance variant deck είναι το ηγετικό εργαλείο χρωματομετρίας στην αγορά και παρέχει ψεκασμένα δείγματα αποχρώσεων.

 

Το ENVIROBASE® και το RAPIDMATCH™ αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της PPG Industries Ohio, Inc.