{{sectionRootNode = 22776;""}} {{section = 22778;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Temeljna priprema i čišćenje od suštinskog su značaja za uspešnu reparaciju (popravku). 

PPG Refinish nudi širok spektar materijala koji se koriste u fazi pripreme, a razvijeni su u cilju optimizacije učinka svih PPG sistema boja.    

Od vodorastvorljivih sredstava za čišćenje do rastvarača za uklanjanje ulja, masnoće i nečistoća sa obojenih površina, svi ovi proizvodi mogu se koristiti u različitim servisnim uslovima i za različite vrste reparacije.