{{sectionRootNode = 22776;""}} {{section = 22781;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Proizvođači i serviseri komercijalnih vozila suočavaju se svakodnevno sa izazovom kako pronaći prave proizvode, koji će im omogućiti povećanje efikasnosti.

Prilikom razvoja laka za kupce poput pomenutih, prioritet kompanije je jednostavnost upotrebe i kapacitet pri radu sa velikim, nepravilnim površinama.

PPG obezbeđuje vrhunsku tehnologiju koja omogućava ispunjavanje pomenutih zahteva korišćenjem i Medium Solids lakova i Ultra-High Solids lakova.