{{sectionRootNode = 22769;""}} {{section = 22773;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Završni premazi - akrilne boje i baze

Godinama unazad, kompanija PPG ima važnu ulogu u razvoju boja za proizvođače automobila kao i razvoju tržišta autorefinish-a, sa izgrađenom reputacijom u oblasti automobilske tehnologije. 

Zahvaljujući bliskoj saradnji sa proizvođačima automobila i dobavljačima pigmenata, PPG Refinish ide u korak sa najnovijim dostignućima na polju kolorimetrije. 

For Compliant Markets

Proizvodi kao što su ENVIROBASE® High Performance vodorazrediva baza i DELTRON® Progress UHS akrilna boja, obezbeđuju da PPG Refinish bude lider na tršitu po pitanju kolorimetrije i kvaliteta popravke. 

For Non-Compliant Markets

Proizvodi kao što su Deltron GRS, Envirobase High Performance i Deltron Progress UHS akrilna boja, obezbeđuju da PPG Refinish bude lider na tršitu po pitanju kolorimetrije i kvaliteta popravke.