{{sectionRootNode = 22769;""}} {{section = 22770;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

PPG Refinish sistemi boja i procesi proizvedeni su sa ciljem da se zadovolje potrebe i OEM i servisa.

PPG Refinish procese odlikuje jednostavnost upotrebe. Na taj način ostvaruje se ušteda u radu, skraćuje vreme rada komore, što pomaže servisima da smanje troškove i povećaju produktivnost i profitabilnost.

Brza reparacija

Jednostavan i lak za primenu, ovaj process namenjen je za brzu reparaciju (popravku) manjih površina (jedan do tri panela).

Reparacija kompletnim vodorazredivim sistemom

Envirobase® High Performance vodorazrediva baza, u kombinaciji sa vodorazredivim bezbojnim lakom i prajmerom, predstavlja efikasno rešenje za reparaciju.

Reparacija motornog prostora

Ovaj jedinstveni proces reparacije omogućava bržu popravku u odnosu na konvencionalne metode ali i preciznu kolorimetriju - usklađenost sa originalnom OEM bojom.

Reparacija plastike

Spektar proizvoda za uspešno bojenje svih plastičnih, bojivih površina, od čišćenja i pripreme do nanošenja završnog premaza.