{{sectionRootNode = 22769;""}} {{section = 22774;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Od nagrađivanog, inovativnog Ceramiclear pa do Matt i Express lakova, PPG Refinish nudi širok spektar lakova koji ispunjavaju sve zahteve OEM i servisa. 

Širok spektar učvršćivača i razređivača omogućava da se reparacije, i manjih površina i kompletne reparacije, realizuju pri bilo kojim temperaturama i servisnim uslovima.