Inner_AboutUs_TheGroup1
PPG: Bringing innovation to the surface®

PPG je lider u ovoj grani industrije, napredan je proizvođač koji posluje u korak sa novim tehnološkim dostignućima i rešenjima. Naš cilj da i u budućnosti zadržimo poziciju svetskog lidera u isporuci premaza i specijalizovanih materijala za kupce iz različitih sektora (sektora građevinarstva, robe široke potrošnje, sektora transporta kao i tržišta postprodaje). PPG ima proizvodne pogone i filijale u preko 60 zemalja sveta.

Kod PPG-ja inovacije nisu novost

Kao svetski lider u proizvodnji premaza i specijalnih materijala, oduvek smo se rukovodili inovacijama. Iskreno verujemo da su inovacije važne za egzistenciju naše kompanije, kao i za naše kupce. 

Na čelu the Green Wave

Održivi razvoj je već dugo osnovni princip kompanije PPG. Mnoge od inovacija, koje smo uveli tokom poslednjih godina, usklađene su sa osnovnim principima zaštite životne sredine i održivog razvoja, čime su ostvarne značajne prednosti za naše kupce. U industriji boja, kompanija PPG smatra se pionirom u uvođenju proizvoda sa niskim sadržajem isparljivih organiskih jedinjenja (Low VOC proizvodi). 

Lider u proizvodnji boja

Pored fokusa na inovacije i održivi razvoj, postoji još jedno poglavlje u priči o uspehu kompanije PPG : liderska pozicija u industriji boja. Prisustvo na mnogim poslovnim i geografskim tržištima pruža nam jedinstvenu poziciju sa koje je moguće sagledati aktuelne i buduće globalne trendove po pitanju boja i obuhvatiti ih u razvoju proizvoda za široku primenu - od robe široke potrošnje do boja za autoindustriju, uključujući i komercijalni i industrijski sektor. 

Kvalitet

Ključ daljeg jačanja svih aktivnosti kompanije PPG je proces upravljanja totalnim kvalitetom (Total Quality Process). Kroz timski rad i individualne aktivnosti svi saradnici PPG-ja usredsređeni su na kontinuirano unapređenje svog posla kao i povezanih procesa. U fokusu su kupci - sagledati njihove specifične potrebe, raditi prave stvari prvi put i svaki put, ponuditi kupcima proizvod koji žele i kada to žele. Ukratko, neprekidno težiti potpunoj satisfakciji (potpunom zadovoljstvu) kupaca.

Share