U industriji boja i lakova, vodeće proizvođače karakteriše stručnost po pitanju tehnologije boja i kolorimetrije.

Kao svetski lider u proizvodnji premaza za autoindustriju, PPG pruža realnu i merljivu korist svojim korisnicima. PPG Refinish ima značajnu ulogu u razvoju boja koje će u budućnosti koristiti proizvođači automobila a poseduje i veliko znanje o bojama koje se trenutno proizvode i koriste.

Stručnjaci za kolorimetriju kompanije PPG kontinuirano istražuju i analiziraju trendove u proizvodnji boja širom sveta; dobijene rezultate koriste pri razvoju boja za autoindustriju.  Na taj način, PPG svojim korisnicima nudi najsavremeniju tehnologiju koja je usklađena sa sadašnjim ali i  budućim trendovima u industriji boja.

Naše znanje o bojama koje se koriste i kontinuirani proces benchmarking-a (poređenje sa direktnim konkurentima i najboljim proizvodima u delatnosti ili svetu) omogućavaju nam da pronađemo različita rešenja pre drugih. Pravovremenim sagledavanjem pružamo mogućnost  našim kupcima da raspolažu ovim rešenjima što je moguće ranije.

Koristeći sinergiju između linija proizvoda namenjenih OEM i Refinish sektoru, PPG paleta boja je redovno ažurirana, što omogućava korisnicima da odrede boju za svaki automobil koji se servisira.

Share