Επιλογή κατασκευαστή

Land & Range Rover SVO

Κωδικός Δείγματος: 662

Αριθμός Μοντέλο Έτος Θέση
1
- - The range of colour codes from 661 to 679 relate to generic colour families. All bespoke colours chosen by customers that are not existing Land Rover colours will be coded in this way. E.g.- A customers bespoke vehicle painted to match their classic blue Ferrari will have the code 662. In these instances Land Rover do not produce colour standards, and we would need a customers sample to match in Refinish.