Inner_Colour_ColourScience

И за мениджъра на сервиза, и за собственика на автомобила най-важния тест за продуктите за рефиниш е точността на цвета. В това отношение PPG превъзхожда всички.

Науката за цветовете е ядрото на нашия бизнес и ние знаем, че да бъде възпроизведен оригиналния цвят е първото по значение нещо при всяка бояджийска поправка.

Изключителните възможности на PPG Refinish да възпроизвеждат оригиналните цветове се дължат на четири ключови фактора:

Изработка на изключителна точност на цвета

Четири специализирани лаборатории по света осигуряват анализа на всички нови цветове и нюанси.

Силното партньорство с производителите на автомобили осигурява да сме замесени както в етапа на дизайн на цветовете, така и в етапите на произвадство за да идентифицираме всеки нюанс.

Прецизно производство

Всеки цветен базис се произвежда по строга спецификация, в заводи оборудвани с най-модерна техника.

Цвета на всяка партида се проверява чрез тестово пръскане за да осигурим постоянно точно възпроизвеждане на цвета.

Стандартизирани техники на нанасяне

Всяка продуктова линия има препоръчителна техника на нанасяне. По този начин постигаме едни и същи техники да се ползват при тестовете в заводите, при оценка на цветовото съответствие, от  производителите на цветните мостри и от клиентите на PPG.

Водещи в бранша инструменти


RAPIDMATCH™ комбинира спектрофотометър с пет ъгъла на измерване, със специално разработен алгоритъм за сравнение, адаптиран за работа с автомобилни покрития. 

PPG ENVIROBASE® High Performance Variant Deck е водещ в бранша инструмент за определяне на цветовете, предоставящ точност на цветоа за боядисване "ръб до ръб"

 

RAPIDMATCH™ is a trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
ENVIROBASE® is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.


 

dyal