{{sectionRootNode = 22970;""}} {{section = 22971;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Производителите и сервизите на търговски и специални превозни средства се изправят пред предизвикателството да намерят продукти, с които да увеличат ефективността на работата си. PPG взима това предвид при разработката на всеки свой продукт.

Горди сме, че работим ръка за ръка със своите партньори за да постигнем растеж и успех, доставяйки продукти с най- високо качество.

В сегмента на търговския транспорт нашите партньори се справят с огромно разнообразие от задачи- от рефиниш, до обновяване и пре-оборудване на автобуси каравани, шасита, влакове и други. Затова фокусът на нашите лаборатории за изследване и развитие, и експертните ни екипи по света, е върху разработка на продукти и решения, с които се постигат добри печалби и отлични покрития с минимално усилие и разход за труд.

PPG предоставя решение, което съответства най- добре на нуждите ви, независимо дали ви трябва бързина на поправката или система за работа върху специфична основа.

Система за бърза поправка

Проста и лесна за работа система предназначена за бърза поправка на малки области.

Система за боядисване на пластмаси

Серия от продукти предназначена за трайно боядисване на всички пластмасови основи, които подлежат на боядисване- от обезмасляване и подготовка, до лакиране.

Система за боядисване на различни основи

PPG създаде най-добрите системи за работа, с които поправката винаги изглежда по най-добрия начин, независимо от вида на боядисваната основа- алуминий, пластмаса, стомана или галванизирана стомана.