{{sectionRootNode = 22970;""}} {{section = 22972;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Старателната подготовка и обезмасляване са важна предпоставка за високото качество на поправката.

PPG Refinish предоставя голямо разнообразие от материали за етапа на подготовката, които са специално създадени да повишат производителността.

От водоразтворимите почистващи средства до разтворителите за отстраняване на масло, грес, мръсотия и остатъци от полир пасти  от боядисваните повърхности- тези продукти се използват при различни условия в сервиза и при всички системи за рефиниш.