{{sectionRootNode = 22970;""}} {{section = 22975;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Производителите и сервизите на търговски и специални превозни средства ежедневно се изправят пред предизвикателството да намерят точния продукт за повишаване на производителността.

При разработката на нов безцветен лак за такива клиенти PPG постави приоритет върху лекотата на боядисване и способността на продукта да покрива големи и неравни повърхности.

За постигане на такива резултати PPG предоставя водеща за пазара технология на MS и UHS безцветните лакове.