{{sectionRootNode = 22963;""}} {{section = 22964;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

PPG Refinish гарантира, че продуктите и услугите, които произвеждаме удовлетворяват нуждите и на производителите на автомобили и на сервизите.

Продуктите на PPG Refinish са лесни за използване. Това спестява човеко- часове и време на камерите, и помага на сервизите да намалят разходите, да увеличат продуктивността  и печалбата си.

Система за бързапо правка

Проста и лесна за приложение система, създадена за бърза поправка на малки области (един до три детайла). 

Цялостна система на водна основа

ENVIROBASE® High Performance водоразредима боя, в комбинация с водоразредим безцветен лак и водоразредим грунд, представлява ефективно решение за поправка на оригинални заводски покрития. 

Система за интериорно боядисване (Engine Bays)

Тази уникална система за интериорно боядисване осигурява по-бързи процеси на работа от конвенционалните методи на репаратура, при запазване на точността на съответствие на цвета с оригиналния цват на производителя.

Система за биядисване на пластмаси

Разнообразие от продукти за трайно и успешно боядисване на всички пластмасови основи, които могат да се боядисват: От обезмасляването и подготовката до лака.