{{sectionRootNode = 22963;""}} {{section = 22967;""}} {{vm.pagination.itemsPerPage = 10;}}

Акрилни и базисни бои

От поколения PPG има ключова роля в разработката за цветове за производителите на автомобили и рефинишната индустрия и е известна с експертизата си в технологията на автомобилно боядисване.

Като работи в тясно сътрудничество с производителте на автомобили и доставчиците на пигменти, PPG Refinish има водеща роля в развитието на новите цветове и цветови рецепти.

For Compliant Markets

С продуктите си: Envirobase® High Performance водоразредими базиси и Deltron® Progress UHS Direct Gloss, PPG Refinish предоставя водеща в бранша точност на цвета и най-високо качество на бояджийската поправка.