PPG: Да изкараме иновациите на повърхността™ 

PPGIndustriesе лидер на пазарите, на кото оперира; е модерен, високопродуктивен производител и предлага най-модерни технологии и решения. Нашата визия е да продължаваме да бъдем водеща компания за бои, специални продукти и услуги, обслужваща клиенти от строителния пазар, пазара на потребителски стоки,индустриалния и транспортния бранш и след-продажбената поддръжка. PPG има заводи и филиали в повече от 60 cтрани по света. 

ЗаPPG,Иновациитенасанищоново

Като световен лидер в покритията и специалните материали нашето предимство винаги са били иновациите. Ние искрено вярваме, че иновацията е ритуалът на оцеляването- не само за нашата компания, но също и за нашите клиенти.

ИзпреварващиЗеленатаВълна

Устойчивостта отдавна е основен принцип за PPG. Много от иновациите, които сме внедрили през последните години са предоставили на клиентите ни предимства при опазване на околната среда. В индустрията с бои ние бяхме едни от първите пионери, които въведоха продуктите с ниско съдържание на летливи органични съединания (VOC)

Водещивцветовете

Освен фокуса ни върху иновациите и устойчивостта има и друга глава в историята на нашия успех: водещата ни позиция в цветовете. Присъствието ни на редица бизнес и географски пазари ни поставя в уникална привилегирована позиция от която наблюдаваме нововъзникващите тенденции в цветовете и ги трансформираме в пригодни за прилагане от нашите клиенти- от потребителските стоки в автомобилните бои, от жилищния в търговския и индустриалния дизайн.

Качество

Ключа за успеха на PPG е Системата за Тотално Качество. Чрез екипна работя и индивидуални действия всеки свързан с PPG се поощрява да търси начини за подобряване на работата си и свързаните с нея процеси. Фокусът ни е клиентът... да се разучат точните му нужди; да действаме правилно всеки път, от първия път; и да даваме на клиента продукта, който той желае, когато го пожелае. На кратко казано- непрекъснат стремеж към задоволяване на клиента.

dyal